Bo-kvalitet

Bo-kvalitet

Vi tror at et godt sted å bo, der beboerne kan skape sitt eget hjem, er et viktig element i livskvalitet.