Boligstandard

Boligstandard

Humania tilbyr arealeffektive boliger med praktiske planløsninger, og med materialvalg av fornuftig kvalitet.

De fleste boligene har private uteområder eller balkong. Alle leiligheter har egne sportsboder, i tillegg til at vi forsøker å tilrettelegge for ekstra boder for handicap-hjelpemidler. Heis i h.h.t. forskrifter.

Minst hvert halvår foretar vi en teknisk gjennomgang av alle boliger, for å sikre at kvaliteten opprettholdes.