Bomiljø

Bomiljø

Vi oppfordrer og tilrettelegger for multi-kulturell toleranse og respekt, kombinert med et opplevd fellesskap.

Vi tror gode bomiljø for barn og unge er viktig, og initierer -/støtter ulike bomiljø-tiltak, både for store og små.

Det å ta hensyn er viktig for miljøet i nabolaget. Derfor har vi flere kontaktmøter med potensielle leietakere før kontrakt inngås, og tett oppfølging der det er nødvendig. Det er en del av tryggheten og bo-kvaliteten våre beboere skal oppleve for seg selv og sine nærmeste.

Humanias beboere har reelt ansvar og innflytelse over sin bo-kvalitet og –miljø.
Bl.a. tilrettelegger vi for beboerstyre og jevnlige beboermøter, samtidig som vi
gjerne deltar i prosjekter for god oppfølging av beboere og bomiljø.