Kvalitet i fellesareal og uteområder

Kvalitet i fellesareal og uteområder:

Grøntområder og natur-mangfold er viktig for generell trivsel og som opplevelseselement, og bidrag til barns oppvekst-vilkår.

Vi forsøker å bevare og aktivt bruke vegetasjon og naturlig topografi når vi planlegger lekeområder for barn, i tilretteleggelsen for fellesskap gjennom trivelige møteplasser, og i støy-skjerming.