Naboskap og nærområdet

Naboskap og nærområde:

Fasiliteter som benker og bord, grill-plass, etc. som gir mulighet for å utvikle et fellesskap i nabolaget.

Der det er mulig, forsøker vi å tilrettelegge for innendørs fellesområder for multifunksjons-bruk (dagsenter, ungdomsklubb, fester, etc.).