For våre beboere

For våre beboere

Humania benytter balanserte leiekontrakter i h.h.t. Husleielovens bestemmelser. Dette innebærer at kontraktene sikrer begge parters interesser.
Normalt inngår vi fem års kontrakter med adgang til forlengelse, men er fleksible i forhold til leietakernes individuelle ønsker/behov.

I våre leieforhold inngår kollektiv avtale for TV og internett, system for forenklet nettbasert kommunikasjon og tilgang til informasjon, gardiner, samt system og rutiner for brannvarsling, sikkerhet og miljø.