Miljøbevissthet

Miljøbevissthet

Humania er seg bevisst sitt ansvar, og har klare ambisjoner for sitt miljø-fotavtrykk og energisparing: Vi har fokus på å redusere våre utslipp kraftig, og gjøre våre boligprosjekt til «passiv-hus» – deretter til «pluss-hus»!

Derfor fokuserer vi på tiltak som f.eks.;
• Tilrettelegging for bil-pool og låsbare sykkel-skur, samt el-ladning
• Arealeffektive planløsninger og klimaeffektive materialvalg
• Lokal fornybar energi (varmepumpe, solfanger, varmegjenvinning, etc.)
• Tekniske systemer som naturlig/hybrid ventilasjon og klimatisering, etc.