Visjon

Vår visjon er å tilby et godt sted å bo, der beboerne kan skape et hjem.

Derfor er våre beboere vår viktigste ressurs og samarbeidspartner!

For å kunne oppnå vår visjon, legger vi vekt på

  • god arkitektur, planløsninger og materialvalg, kvalitet i fellesareal og uteområder, beboernes ansvar og innflytelse, samt løsninger/tiltak for trygghet og begrenset miljø-fotavtrykk
  • systematisk ettersyn/vedlikehold og seriøs, langsiktig forvaltning, som med forutsigbarhet og handlekraft gjør at våre beboere kan skape et godt hjem

STIFTELSEN HUMANIAS FORMÅL:

”Stiftelsen Humania er en frittstående og uavhengig stiftelse som skal bidra til å gi mennesker en bedre livskvalitet. Stiftelsen skal drives etter non-profit prinsipper, og eventuelle overskudd skal tillegges stiftelsens egenkapital eller disponeres til veldedig formål.”